T.C
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ
2018 YILI KASIM AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
Sıra No
Karar Tarihi
Karar No
Karar Özeti
1
01.11.2018
179
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince İl Özel İdaresince hazırlanan 2019 mali yılı Hazırlık Bütçesinin 5 (beş) gün süreyle incelenerek rapor hazırlanması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
2
02.11.2018
180
2019 Mali yılı İl Özel İdare Bütçesinde resmi bir görevi bulunmayanlara yapacağı hizmet karşılığı 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8.maddesi gereğince 1 -4 derecedeki memurlara ödenen yol masrafı ve gündelik miktarı kadar harcırah ödenmesine, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
3
05.11.2018
181
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 13.09.2018 tarih ve 16278529 sayılı yazısı doğrultusunda; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76.maddesinin (b) bendi gereğince İl Özel İdaresi ile verilen %20 oranındaki payların 2019 yılı hazırlık bütçesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü için yatırım bütçesi olarak 06.05 kalemlerinde değerlendirilmesi uygun görülerek gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
4
06.11.2018
182
Tunceli İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planına göre uygun hazırlanmış olan 2019 mali yılı Performans Programının kabulüne, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
5
06.11.2018
183
Bozağakaraderbent Köyü yolunun genişletilerek asfalt yapılması için İl Özel İdaresince proje hazırlanarak, maliyet hesabının çıkarılmasına, işin 2018 yılında yaptırılmaması halinde 2019 yılında yaptırılmak üzere programa alınması amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
6
07.11.2018
184
İlimiz Merkez Körkez Köyü Akbayırlar Mahallesinde içme suyu sıkıntısı çekilmektedir. Köylü içme suyu ihtiyacını derelerden temin etmektedir. Köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için Merkez Körkez Köyü Akbayırlar Mahallesinin içme suyu sorununun çözülmesi amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
7
08.11.2018
185
İlimiz Merkez Kuyluca Köyü Kırım Mezrası yolunun köy yolları hizmet ağına alınması yönünde önerge verilmiş olmasına rağmen asıl sorunun yol güzergahının değiştirilmesi yönünde olduğu tarafımızdan görülmüştür. Çünkü Kırım Mezrasına giden mevcut yolun şahıslara ait tapulu arazi içerisinde geçtiğinden bu yol güzergahının değiştirilmesi gerekmektedir. Tapulu arazi sahibi Köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için Merkez Kuyluca Köyü Kırım Mezrası yol güzergahının değiştirilmesi amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
8
09.11.2018
186
Kurucusu bulunduğumuz bölgemizin sahip olduğu kültür turizm değerlerinin; Çevre alt yapısının geliştirilmesi amacıyla kurulan Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (FAY-HİB) Birlik Meclisine Tunceli İl Genel Meclisi Üyelerinden Hıdır MAK’ın asıl üye ve Abidin KONAK’ın yedek üye olarak seçilmesine
9
12.11.2018
187
İlimiz Pertek İlçesi Akdemir Köyünde içme suyu sıkıntısı çekilmektedir. Köylü içme suyu ihtiyacını derelerden temin etmektedir. Köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için Pertek İlçesi Akdemir Köyünün içme suyu sorununun çözülmesi amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
10
12.11.2018
188
İlimiz Çemişgezek İlçesi Erkalkan Köyü yolunda çukurlar oluşmuş ve yol kullanılamayacak durumdadır. Bu yolun acilen bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Çemişgezek İlçesi Erkalkan Köyü yolunun bakım ve onarımının yapılması amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
11
13.11.2018
189
İlçesi Ataçınar Köyü Karataş Mezrasının 600 metre olan stabilize yolunda alt yapı malzemesinin serme ve sıkıştırması yapılarak asfalta hazır hale getirilmiştir. Ulaşımın daha rahat sağlanabilmesi için 600 metrelik yolun asfalt yapılması gerekmektedir. Köylülerin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Mazgirt İlçesi Ataçınar Köyü Karataş Mezrası yolunun asfalt yapılması amacıyla komisyon raporu ile kararın birer suretinin İl Özel İdaresine (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
 
T.C
TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ
2018 YILI KASIM AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
12
13.11.2018
190
İl Özel İdaresinin 2018 mali yılı bütçesinin bazı harcama kalemlerindeki ödemeler sonucunda ödenek miktarlarının yetmediği ve bu harcama ayrıntı kodlarına yıl sonunda ödeneği artan harcama kalemlerindeki ödeneklerin; Ekli münakale cetvelde belirtilen ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine aktarılmasına, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
13
14.11.2018
191
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturulan Çocuk Evleri Birimi için kiralanan 5 adet evin elektrik, su ve ısıtma giderlerinin İl Özel İdaresi tarafından karşılanması için İl Özel İdaresi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında imzalanmış olan protokol süresinin (01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arası olmak üzere) 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) tevdii edilmesine
14
15.11.2018
192
İlimiz Merkez Kanoğlu Köyünde Serkan ÖZER tarafından işletilen iş yerine ait pafta ve koordinatları belirtilen bölgenin; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. ve 31.maddeleri gereğince İçkili Yer Bölgesi olarak İlan edilmesine, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) tevdii edilmesine
15
16.11.2018
193
İlimiz Pertek İlçesi Singeç Çayı Mevkii, baraj gölü sınırları dahilinde K42-a2 paftada bulunan 25300 m2’lik alan Pertek Gıda Tekstil Hayvancılık Day. Tük. Mad. İnş. Mad. Pet. İhrc. İthlt. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013/1 Ruhsat nolu I(a) Grubu Kum Çakıl Ocağı İşletme Ruhsatı süresinin 5 (beş) yıl uzatılmasına,gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) tevdii edilmesine
16
16.11.2018
194
İl ve İlçelerde oluşturulacak Mütevelli Heyetlerinde 2019 yılı faaliyet döneminde görev yapmak üzere Tunceli Merkez İlçe için Ali Rıza GÜNEŞ ve Hasan YILDIZ, Çemişgezek İlçesi için Hasan Hüseyin GÜNDÜZ, Cemal UÇUR ve Süleyman BİTKİN, Hozat İlçesi için İsmet TAŞ ve Veli GÖR, Mazgirt İlçesi için Cömert DİNÇER, Zafer GÜL ve Fatma COŞKUN, Nazımiye İlçesi için Hasret Kara AÇIKGÖZ, Alican SARIALTUN ve Celal ATEŞ, Ovacık İlçesi için İmran TEKİNOĞLU, Yavuz SAYLI ve Ziya GÜR, Pertek İlçesi için Ahmet DURU ve Metin ORAN, Pülümür İlçesi için Sinan ARSLAN, Birgül SEYHAN ve Fevzi TURANOĞLU’nun görevlendirilmesine
17
27.11.2018
195
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince Genel Sekreterlik bütçesinde kayıtlı 44.62.01.00-091.1.00-08-06.7 “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ile 44.62.01.00-09.1.2.00-05-06.5 “Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri” harcama tertiplerinden Anaokulu İnşaatı için yapılacak olan hak edişler doğrultusunda ödeneğin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64.maddesi gereğince yapılacak protokol dahilinde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgili hesabına aktarılmasına, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
18
27.11.2018
196
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince Genel Sekreterlik bütçesinde kayıtlı 44.62.01.00-01.3.9.25-08-06.5 “Tunceli Pertek Öğretmenevi Yapım Projesi” harcama tertibinden yapılacak olan hak edişler doğrultusunda ödeneğin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64.maddesi gereğince yapılacak protokol dahilinde Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgili hesabına aktarılmasına, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine
19
27.11.2018
197
13 Maddeden oluşan 2019 mali yılı Bütçe kararnamesi madde madde ve 2019 mali yılı İl Özel İdare Bütçesine bağlı cetvelleri ise bölüm bölüm ad okunmak suretiyle oylanarak İl Genel Meclisinin 27 Kasım 2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile kabul edildi.
20
28.11.2018
198
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin 2.fıkrası gereğince gerekli ödeneğin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64.maddesi gereğince yapılacak protokol dahilinde bütçede kayıtlı 44.62.01.00-08.2.0.24-08-06.7 “Tunceli-Hozat Halk Kütüphanesi Bina Büyük Onarım Gideri” harcama tertibinde bulunan 36.825,00 TL ödeneğin Hozat Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ilgili hesabına aktarılmasına, gereği için kararın bir suretinin İl Özel İdaresine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) tevdii edilmesine